Nova Açores

含盐美食家黄油

Nova Açores含盐美食家黄油是一款地道的亚速尔群岛传统黄油。

Nova Açores美食家黄油仅使用新鲜的巴氏杀菌奶油和盐,在传统搅拌机中制成,具有不同于其他黄油的味道。

Nova Açores美食家黄油为您的每一天增添美味!

提供250g包装。

营养成分表

100 g
能量
3016 kJ
蛋白质
< 0,5 g
脂肪
81 g
--饱和脂肪
58 g
碳水化合物
0,6 g
--糖
0,6 g
膳食纤维
0 g
700 mg