Unileite Leite dos Açores

牛奶

我们在自然美景的环绕中创造了Unileite牛奶。 Unileite牛奶产自美丽的圣米格尔岛,香气怡人、颜色纯正、口味独特且营养丰富。牛奶来自全年自由活动的奶牛,这使它们能够产出最好的牛奶。